Türkiye’de Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler

 

İyiliğe Ortak Ol Yardım Kampanyası kapsamında yurt içinde bulunan 200’den fazla temsilciliğimiz ve binlerce gönüllümüz ile ülkemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin, yetimlerin, öksüzlerin, muhtaçların, mülteci ve muhacirlerin, afetzedelerin, özel gereksinimi olan bireylerin, öğrencilerin ve diğer dezavantajlı grupların; gıda, giyim, temizlik, sağlık, yakacak, barınma, eğitim gibi temel insani gereksinimleri ve benzeri ihtiyaçlarının aynî ve nakdi olarak karşılanmasını amaçlamaktayız.

 

Ayrıca işgücü olan fakat ekonomik yoksunluktan dolayı ihtiyaçlı duruma düşen ailelere yönelik meslek edindirme faaliyetlerinin yapılması, meslek sahibi olan kişilere hammadde ve/veya araç gereç temini, üretilen ürünlerin pazarlanması için gerekli desteklerin sağlanması gibi yetkinlik kazandırma ve rehberlik süreçleri ile ailelerin kendi kendilerine yeter hale gelebilmeleri için imkânlar sağlamak suretiyle bu kişilerin istihdam ve üretime katkıda bulunmalarını hedeflemekteyiz.

 

Tüm bunların yanı sıra Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında; deprem, sel, çığ, yangın vb. afet durumlarında müdahale ederek arama kurtarma çalışmaları yapmak; çadır, konteyner, briket ev gibi yöntemlerle afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak, afet ve acil müdahale için ekipman sağlamak ve görev alacak personel ve gönüllüler için eğitim programları düzenlemek, afet ve benzeri durumlara maruz kalanlara yönelik sosyo-psikolojik faaliyetler düzenlemek gibi hedefleri de İyiliğe Ortak Ol Yardım Kampanyası kapsamında gerçekleştirmekteyiz. Afet ve insani yardım faaliyetlerinde gönüllülüğü teşvik etmek ve sürekli hale getirmekle beraber bu konuda bilinçlendirme ve geliştirme çalışmalarını da kampanyamız dahilinde yürütmekteyiz.

 

Kampanyadan faydalanmak isteyen ihtiyaç sahipleri nasıl yardım talebinde bulunabilir?

 

Kampanyamız kapsamında Türkiye’de yaşayan ve yardım talebinde bulunmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin, talep formu doldurması gerekmektedir. Form için tıklayınız.

 

Yapılan müracaatın ardından, en yakın temsilciliğimiz, en yakında zamanda, talep sahibinin evinde ve çevresinde sosyal inceleme başlatarak durum tespitinde bulunur.

 

Daha sonra Sosyal Yardım Komisyonumuz, müracaatçının talebini değerlendirir. İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirirse ilgili kampanya kapsamında talep sahibine yardım edilir.

 

Tüm bu süreçler titizlikle yerine getirilerek emanetlerinizin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanır.

 

Destek Olmak İster misiniz?

 

İyiliğe Ortak Ol Yardım Kampanyası ile ülkemizde gerçekleştirdiğimiz yardım faaliyetlerine destek verebilir, yüzlerde tebessüme vesile olabilirsiniz.